IMPO > Notícies > Apunta't a la borsa de treball de docents d’Ensenyament Secundari i FP. Curs 2018-2019.
    « Tornar al llistat  
    Apunta't a la borsa de treball de docents d’Ensenyament Secundari i FP. Curs 2018-2019.  
 
    ORIENTA’T | 09-05-2018
   
    Oberta la Inscripció per accedir a la Borsa de Treball de personal docent en centres públics.
 

 

La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

A qui va dirigit?

A les persones que es volen incorporar a la borsa del curs 2018-2019 per treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament.

Es poden consultar en aquests enllaços:

Terminis 

Termini d'incorporació a la borsa: del 26 d'abril al 14 de maig de 2018

Requisits

Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s'han d'acreditar amb la documentació corresponent.

 • Requisits generals

 • ✓ Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • ✓ Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • ✓ No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible.
 • ✓ No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • ✓ No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • Requisits específics

 • ✓ Titulació universitària específica per impartir l’especialitat docent o de tècnic superior de formació professional en el cas dels professors tècnics d’FP.
 • ✓ Màster de formació del professorat (o compromís d’obtenir-lo en els tres propers cursos) o certificació de la formació pedagògica i didàctica equivalent.
 • ✓ Certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística o titulació equivalent.  

 

Més informació sobre la borsa al web del Departament d'Ensenyament.

Imatge borsa de treball de la Generalitat


Segueix-nos a nostres Xarxes Socials:

Accès a Facebook d'IMPOAccès a Twitter d'IMPOAccès a LinkedIn d'IMPOAccés a Youtube d'IMPOAccés a Google d'IMPOAccés a EventBrite d'IMPO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  « Veure totes  
   
   
  Agenda
Veure tota l'Agenda »
   
    Destaquem...
     
 
  Les Sales de Recerca de feina de l'IMPO (Clubs de feina)  
  Què no t’ho expliquin!!! Vine a comprovar-ho. ...  
 
 
  Formació “Màrqueting per a petits negocis” a BDN LAB  
  BDN LAB, ofereix la formació gratuïta “Màrqueting per a petits negocis”. Apunta't! ...  
 
 
  Ets jove? T’atrauen les noves tecnologies? Para atenció!  
  Joves, tecnologia i treball: no deixis escapar el tren d’alta tecnologia cap a l’ocupació. ...  
 
 
  Entrevista a SB Estilistes, tu perruqueria al centre de Badalona  
  Una perruqueria amb un aire juvenil ...  
   
 
AVÍS LEGAL