IMPO > Concertació  
   
    Concertació  
   
 

A l’IMPO tenim la certesa que el desenvolupament de la ciutat ha d’estar fonamentat en la participación de tots els actors que hi tenen un paper. La col·laboració de les empreses, entitats, organitzacions socials i organismes supramunicipals anant plegats amb l’Ajuntament i posant en comú els esforços, les idees i els recursos ens permet tenir més oportunitats per aconseguir aquest creixement.

    Entitats que col.laboren amb nosaltres  
 
   
         
 
 
    Empreses que col.laboren amb nosaltres