Arquitecte/a tècnic/a  
  Codi: 5644
  Sector: Serveis a persones
  Data de l'oferta: 27-10-2017
   
  Descripció de l'oferta      
   
  Lloc de Treball: Arquitecte/a tècnic/a
  Tasques: Donar suport al Servei d'Atenció Integral Domiciliaria. Visites domiciliaries per valorar possibles rehabilitacions. Suport en l'organització de les intervencions de qualsevol programa de projecte Àngels. Suport en l'organització del personal de projecte Àngels. Fer la memòria de les activitats realitzades. Coordinació amb el personal de projecte Àngels.
Capacitat de lideratge, d’aprenentatge, sensibilitat, coneixements informàtics i habilitats comunicatives.
Es realitzaran visites a domicili de població vulnerable.
Oferta de contractació per joves en pràctiques (JENP 2017) .Programa adreçat a persones aturades menors de 30 anys i beneficiàries del sistema de garantia juvenil
Es demana aportar:
- Currículum Vitae actualitzat
- Fotocòpia de la titulació acadèmica que acrediti el nivell formatiu
- Fotocopia DNI
- Informe Vida Laboral

Requisits: Menor de 30 anys. Prioritaris els residents a Badalona. Estar inscrit al sistema nacional de Garantia Juvenil. Estar inscrit com a aturat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
         
  Requisits      
     
  Formació: Grau d’arquitectura tècnica o superior
  Experiència: No requerida pel lloc de treball
  Sexe: Indiferent
  Edat: Indiferent
  Idiomes: Català nivell C i castellà
  Certificat Discapacitat: NO
  Disponibilitat viatjar: NO
  Vehicle propi: NO
  Tipus de Carnet:
     
  Condicions Laborals      
     
  Contracte: Pràctiques Durada: 6 mesos  
  Jornada: Complerta
  Horari: A concretar (37,5h)
  Ubicació: Badalona
  Retribució: 1516,67 €/b pp
  Incorporació: 30-11-2017