Borsa de Treball > Ofertes de Treball > Descripció de l'Oferta « Tornar  
             
          Imprimir  
 
  Treballador/a social  
  Codi: 5699
  Sector: Serveis a persones
  Data de l'oferta: 09-01-2018
   
  Descripció de l'oferta      
  Lloc de Treball: Treballador/a social
  Tasques: - Buscar i potenciar els recursos necessaris per la integració social dels usuaris.
-Coordinar-se amb aquelles institucions que intervinguin en la rehabilitació social dels usuaris.
-Atendre a les famílies dels usuaris oferint la informació, suport i acompanyament per una bona integració social.
-Col•laborar i coordinar-se amb el Director Tècnic o en el seu cas el Gerent, per tal de donar una atenció integra a les famílies dels usuaris i les respostes adients en cada cas.
-Fomentar la participació i l’organització dels representants legals dels usuaris del centre.
-Aportar al Director Tècnic tota aquella informació necessària per tal d’oferir una bona atenció als usuaris.
-Totes aquelles funcions que s’especifiquen al col•lectiu que els hi sigui d’aplicació, i les que li siguin delegades des de la Direcció Tècnica.
         
  Requisits      
     
  Formació: Diplomat/da en Treball social
  Experiència: 4 anys en lloc de treball similar
  Sexe: Indiferent
  Edat:
  Idiomes: Català nivell C
  Certificat Discapacitat: NO
  Disponibilitat viatjar: NO
  Vehicle propi: NO
  Tipus de Carnet:
     
  Condicions Laborals      
  Contracte: Temporal Durada:  
  Jornada: Parcial
  Horari: 24h/setm. Repartides en 3 dies a la setmana a 8h diàries, de dilluns a Divendres
  Ubicació: Tiana
  Retribució: 1610,89€ JC
  Incorporació: gener 2018
   
 
 
 
AVÍS LEGAL