Borsa de Treball > Ofertes de Treball > Descripció de l'Oferta « Tornar  
             
          Imprimir  
 
  Tècnic instal·lador teleassistència  
  Codi: 5682
  Sector: Serveis a persones
  Data de l'oferta: 30-11-2017
   
  Descripció de l'oferta      
  Lloc de Treball: Tècnic instal·lador teleassistència
  Tasques: Realitzar intervencions tècniques amb els terminals del servei de Teleassistència i els seus diferents components i dispositius en el domicili de les persones usuàries.
• Instal·lar, configurar i posar operatius els equips del servei teleassistència i / o telemonitorització, components associats i altres sistemes de comunicació complint les normes i estàndards indicats en condicions de qualitat i seguretat.
• Realitzar el manteniment preventiu i correctiu i retirada.
• Realitzar proves i comunicar el correcte funcionament dels dispositius instal·lats per iniciar la prestació del servei.
• Procurar la seguretat i manteniment dels equips al seu càrrec, així com el reciclatge i neteja dels equips en baixa.
• Informar les persones usuàries de l'ús i maneig dels terminals i dispositius instal·lats al domicili, resolent els dubtes que puguin ser plantejades.
• Mantenir i facilitar assistència tècnica i informativa a la persona usuària sobre els terminals de teleassistència i dispositius.
• Assegurar la satisfacció de les persones usuàries amb el servei tècnic realitzat.
• Preveure el material tècnic necessari amb antelació per realitzar la programació preestablerta de forma correcta i eficaç.
• Comunicar al responsable del centre d'atenció les incidències i anomalies observades en el desenvolupament de la seva tasca.
• Comunicar a la persona responsable o supervisor / a de coordinació de zona, qualsevol situació anòmala detectada durant la instal·lació que pugui modificar les condicions del servei.
• Realitzar les funcions administratives i els registres necessaris per dur a terme una adequada prestació del servei.
         
  Requisits      
     
  Formació: Titulacions valorables (estar en possessió d'alguna de les següents): o Tècnic / a en electricitat i / o electrònica o Tècnic / a en equips electrònics o Tècnic / a en instal·lacions elèctriques i automàtiques o Tècnic / a en telecomunicacions
  Experiència: 6 mesos en lloc de treball similar
  Sexe: Indiferent
  Edat: Indiferent
  Idiomes: Català i castellà
  Certificat Discapacitat: NO
  Disponibilitat viatjar: NO
  Vehicle propi: NO
  Tipus de Carnet: A 3.-B
     
  Condicions Laborals      
  Contracte: Temporal Durada:  
  Jornada: Complerta
  Horari: Matins 09:00 a 17:00 hores Tardes 12:00 a 20:00 hores
  Ubicació: Barcelona
  Retribució: 1009€
  Incorporació: 15-12-2017
   
 
 
 
AVÍS LEGAL