Borsa de Treball > Ofertes de Treball > Descripció de l'Oferta « Tornar  
             
          Imprimir  
 
  Docent atenció a la dependència  
  Codi: 5889
  Sector: Serveis a persones
  Data de l'oferta: 18-06-2018
   
  Descripció de l'oferta      
  Lloc de Treball: Docent atenció a la dependència
  Tasques: Docent per impartIr els mòduls formatius del curs de Formació: ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Mòduls Formatius:
- Demències a la tercera edat
- Model d’atenció centrada a la persona
- La discapacitat functional
- La bioètica
- L’envelliment
- Els professional d’atenció directa a la vellesa
- Tutorització de treball pràctic.

Descripció detallada de les tasques a realitzar:
- Docència dels mòduls de l’especialitat.
- Elaboració de material didàctic.
- Disseny i implementació de l’avaluació.
- Participació en sessions de coordinació del curs.
- Elaboració de la documentació de seguiment de la docència i memòria final de les accions formatives.
- Realització de tasques de supervisió, cura i demanda de materials del curs i inventari.
- Tutorització I seguiment del treball pràctic dels alumnus.
- Seguiment de la Normativa ISO.
         
  Requisits      
     
  Formació: • Grau o llicenciatura en psicologia, pedagogia • Formació especialitzada en l’àmbit de l’atenció a la dependència. • Certificat d’Aptitud Pedagògica o Màster Universitari de Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria o Certificat de Professionalitat de Docència de la Formació Professional o Experiència docent de 600 hores (últims 10 anys) o 1 any experiència docent. (Exempts d’aquest requisit les persones que tinguin la titulació en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia o Mestre/a) Coneixements d’usuari del paquet office.
  Experiència: Com a mínim, 1 any d’experiència professional en l’àmbit de l’atenció a la gent gran o discapacitats. (en el cas de no tenir les titulacions requerides, l’experiència professional haurà de ser de 3 anys) - Experiència professional en docència - Experiència en la conducció de grups. - Formació complementària relacionada amb les funcions genèriques del lloc de treball. - Experiència en el món professional de l’especialitat. Competències tècniques: - Habilitats pedagògiques per tal de generar motivació i participació activa de l’alumnat. - Coneixements en l’elaboració d’eines d’avaluació dels Certificats de professionalitat. - Seguiment de pràctiques dels alumnes a l’empresa. Competències transversals: - Habilitats comunicatives , escolta activa, empàtia, resolució de conflictes , treball en equip i adaptabilitat.
  Sexe: Indiferent
  Edat: Indiferent
  Idiomes: Català i castellà
  Certificat Discapacitat: NO
  Disponibilitat viatjar: NO
  Vehicle propi: NO
  Tipus de Carnet:
     
  Condicions Laborals      
  Contracte: Obra i servei docent Durada: Juliol a desembre 2  
  Jornada: Mati
  Horari: De 8 a 14h
  Ubicació: Badalona
  Retribució: Per hora docent
  Incorporació: Juliol 2018
   
 
 
 
AVÍS LEGAL